'kabelmemo' is een onregelmatig verschijnend Internet infoblad en website over de invloed van kabelnet-beheerders op onze samenleving. U kunt zich opgeven als directe ontvanger van deze informatie door een e-mail te sturen naar kabelmemo@hotmail.com . Op dit e-mail adres kunt u ook vragen en meningen kwijt.

                

SBS6 bijna in handen van UPC, wie heeft er een nieuwe baan voor Fons van Westerloo?............

Noordholland TV brengt Simmons (woordvoerder UPC) in beeld, over o.m. dataverkeer door klanten

Kijk en luister naar de man van wie zelfs Nixon geen 2e hands auto zou durven kopen.

Klik hier voor het Real-player file(met dank aan de AGVK).

KABELMEMO Nr.16
KABELMEMO Nr.15
KABELMEMO Nr.14
KABELMEMO Nr.13 
KABELMEMO Nr.12
KABELMEMO Nr.11
 Interviews met Mark Schneider, UPC's 'Big Boss'.
 Persberichten over acties tegen kabelmaatschappijen.
 Artikel over UPC in de VPRO gids nr 51.
 Redactionele commentaren.
 Brief van Spaanse consul generaal aan UPC en APR
 Massale betoging tegen UPC groot succes

STELLINGNAME:

De redactie en medewerkers van KABELMEMO zijn in principe tegenstanders van overheidsinmenging, als het gaat om media als Internet, radio of televisie. Bij de groeiende macht van monopolistische dienstverleners via de kabel lijkt ingrijpen van de overheid echter noodzakelijk. Immers, straks kunnen we als inwoner van Europa zelf bepalen wie onze stroomleverancier wordt en misschien zelfs wie onze ‘waterboer, ’ gaat worden. Liberalisatie van ‘de markt’ dwingt volgens de overheid, door onderlinge concurrentie  tot betere dienstverlening en lagere prijzen. Een van de opties is een ‘open kabel’ met meerdere dienstverleners, zodat er echt gekozen kan worden uit ‘duizend en één programma’s’ zoals de misleidende VECAI TV spot beweerde.

 

Disclaimer.De toegevoegde teksten op de diverse pagina's reflecteren de gedachten en zienswijzen van de redactie van "KabelMemo" en zijn slechts momentopnames van de huidige situatie.U mag deze informatie vrijelijk verspreiden met in achtneming van de rechten van de rechtmatige copyrighthouders.