BERICHTEN OVER DE KABEL IN DE PERS


Betoging tegen UPC en APR met enorme opkomst.

Brief van Spaande consul generaal aan UPC/APR

Persbericht DEMOCRATIE OP DE KABEL

Persbericht SP Zaanstad


Foto Noord-Hollands Dagblad.

Amsterdam 21 november 1999,

Een massaal protest in Amsterdam tegen UPC.

Honderden mensen waren op de been om hun ongenoegen uit de 'schreeuwen' over het zenderkeuze beleid van UPC. Leuzen in het Spaans, Italiaans en Nederlands met teksten als "Geen commercie maar cultuur" en "geef ons onze cultuur terug"  schalden door het centrum van Amsterdam. Door diverse groeperingen zijn tienduizend handtekeningen opgehaald om UPC tot inkeer te brengen en RAI1 en TVE terug op de kabel te brengen. De handtekeningen werden bij 'de dokwerker' overhandigd aan Sinterklaas ( de Spaanse). De goed-heiligman nam de handtekeningen in ontvangst met de volgende speech:

De Sint kreeg vele brieven van mensen die als cadeau de Spaanse en Italiaanse televisie zenders terug willen. Maar ook de zenders Discovery en Eurosport.

De Sint begreep eerst niet wat zij bedoelden: deze zenders waren toch gewoon op de kabel te zien? Toen de hoofdpiet de TV aanzette, merkt de Sint dat deze zenders inderdaad weg waren. Dit kon toch niet waar zijn! Zo’n grote stad als Amsterdam met zoveel verschillende mensen uit de hele wereld, en geen Spaanse en Italiaanse TV! De pieten barstten in huilen uit.De Sint kon zijn ogen en oren niet geloven! 

Dus pakte hij de telefoon en belde naar de kabelmaatschappij A 2000. Deze bleek van naam veranderd te zijn en nu UPC te heten. UPC zei dat als de Sint de Spaanse en Italiaanse zender terug wilden dat hij naar de Algemene Programma Raad moest bellen. Deze APR beslist immers wat er op de kabel moet komen en wat niet. De APR vertelde hem dat de Gemeenten Amsterdam de kabel had verkocht en dat de APR enkel advies uitbracht over de eerste 15 kanalen. Bij de Gemeentes waren ze al lang blij dat ze hun centjes voor de kabel hadden gekregen en zeiden ze de Sint dat hij maar naar de APR moest gaan. De Sint werd van het kastje naar de muur gestuurd en werd langzamerhand wanhopig. Niemand kon hem immers vertellen hoe hij aan zijn cadeautjes kon komen.

 Dus liet de Sint zijn Pieten eens onderzoeken hoe de tv-kijker wordt behandeld als hij het niet eens is met de gang van zaken. De arrogantie ten top !!

Klaagt de kijker over het vertrek van een zender bij UPC  dan krijgt hij als antwoord dat de kabelmaatschappij uitvoert wat de APR adviseert. En krijgt hij vervolgens het tel.nummer van de APR.

Belt de kwade kijker naar de APR dan krijgt hij te horen dat  kabelmaatschappij UPC haar gang gaat zonder zich iets aan te trekken van de programmaraad. (De APR adviseerde toch dat Discovery en Eurosport tot het basispakket zouden behoren ; dat wilde althans de tv-kijkers, maar UPC trok zich hier niets van aan)

Als de kijker dan maar besluit om te gaan klagen bij de gemeente – de vorige eigenaar van de kabel die tenslotte met uw belastingcenten is gefinancierd- wordt hem medegedeeld dat die over geen enkele wettelijke bevoegdheid beschikt.  (brief…..)

Arrogantie ten top, weten onze bestuurders wat leeft er onder de bevolking ?

Is hier nog sprake van enig sociaal beleid ?

En wat zegt Den Haag ? Staatssecretaris v.d Ploeg is van mening- volgens persberichten- dat commerciële zenders ook tot het basispakket moeten behoren en dat het contract tussen de gemeente Amsterdam en A2000 – op basis van het raadsbesluit te sluiten contract- in strijd is met de mediawet.  

Toen hoorde de Sint hij dat hij niet de enige wanhopige was en dat er zelfs een groep mensen was samengekomen om o.a deze zenders op de kabel terug te krijgen! De Sint belde met deze mensen, die zichzelf ‘Democratie op de Kabel’ hadden genoemd. De Sint begreep eerst niet wat democratie hier mee te maken had, maar dat werd hem snel duidelijk: de politiek heeft de kabel verkocht aan één gigantische Amerikaanse kabelfirma, UPC die de monopolie op de kabel heeft in de regio Groot Amsterdam. Die Amerikanen willen zo snel mogelijk decoders gaan invoeren. Achter deze decoders kunnen in verfoeilijke pluspakketten allerlei kanalen, Sportzenders, de nieuwszenders, tekenfilmzenders en wellicht ook  de Spaanse en Italiaanse zenders gestopt worden, en dat UPC daar extra veel centjes voor wil vragen moge duidelijk zijn. En geen politicus die daar tot nu toe ook maar iets aan wil doen !!!

Uitleg overhandigen handtekeningen…. (de weigering van de politiek om de handtekeningen in ontvangst te nemen, steunbetuiging van de Spaanse Consul)

Ook werden deze week de kwartaalcijfers bekend gemaakt van het in Nederland gevestigde, maar onder Amerikaans regime staande UPC bekend gemaakt.

De kabelaars leden een schokkend verlies van maar liefst 376 miljoen gulden over de laatste 3 maanden.

Bestaat niet het grote gevaar dat we straks allemaal verbonden zijn met de ‘navelstreng’ van een failliete onderneming ? 

Daar wordt de Sint wel heel erg boos om. Of de Sint nu uit Turkije, Italië of Spanje komt, maakt hem niets uit. Voor hem zijn alle mensen van de hele wereld gelijk. Maar dat nu net zijn landgenoten en buren niet meer naar de TV kunnen zien, dat vindt de Sint toch wel erg triestig. De Sint moet er niet aan denken dat de kinderen hem volgend jaar brieven schrijven waarin ze om televisiekanalen vragen. De Sint kan toch moeilijk al die dure pluspakketten betalen of aan iedereen schotelantennes van minstens 1000 gulden cadeau gaan geven.! Elk jaar  worden de cadeaus meer en meer onbetaalbaar.Als televisie kijken ook nog eens onbetaalbaar wordt, dan is er voor de Sint geen lol meer aan.

 Het contract van UPC (A2000) en de gemeente betekent dat veel populaire Tv-zenders alleen nog met behulp van een digitale decoder te volgen zijn.

De kijkers moeten deze decoders huren.

Bovendien zullen de abonnementsprijzen binnen afzienbare tijd flink omhoog gaan.

De wethouders en de gemeenten hebben ook te maken met groepen uit de bevolking die echt afhankelijk zijn van een kabelaansluiting (15 kanalen  ; denk een eens aan de minder draagkrachtige onder ons) en aan die groepen die geen verdere toestanden en andere tariefsverhogende maatregelen willen, of die nu van UPC of van de APR komen.

Doet dit recht aan de multiculturele bevolking van Amsterdam,Zaanstad,Purmerend en omstreken ?

Wie vertegenwoordigen deze groepen in de APR die een afspiegeling moeten zijn van de bevolking in onze regio ???

Hebben de politici hier wel rekening mee gehouden ?

Het comité ‘Democratie op de Kabel’ is van mening dat het huidige beleid van UPC de ontwikkeling van de Europese democratie  en eenwording en integratie en het democratisch grondrecht  ‘ vrije toegang tot informatie’ ernstig bedreigt.

Het stelselmatig terugdringen van Europese publieke zenders ten gunste van kanalen – in eigendom- van UPC (deze maand maar liefst zeven nieuwe netten) zien wij als een ongewenste politieke beïnvloeding van de Europese eenwording door een Amerikaanse organisatie.

De Sint roept dan ook iedereen op om dit niet langer meer te pikken !!!!!!!!!!

Wijs de bestuurders bij gemeenten op hun verantwoordelijkheden en maak hen duidelijk dat er grenzen gesteld moeten worden aan de groeiende invloed van bedrijven zoals UPC in de persoonlijke levenssfeer van de burgers !!!

Belt u of schrijf massaal naar de APR en protesteer dat zij geadviseerd hebben aan UPC om RAI1 en TVE van de kabel te halen.

Dank voor handtekeningen……………Sint zorgt dat ze op de goede plaats komen………..

Het comite ‘ Democratie op de Kabel’ zal na vandaag zeker niet ophouden te bestaan.

We zullen ervoor vechten dat de Spaanse en Italiaanse zenders kunnen terugkeren op de kabel en dat er DEMOCRATIE OP DE KABEL komt.

 

Cadeaus : ………………3x een ROE…..voor Gemeentes Adam,Zaanstad,Purmerend,APR en UPC

  [KOP]

Amsterdam 19 november 1999,

Geachte Heren,

In mijn hoedanigheid van Consul Generaal van Spanje te Nederland en naar aanleiding van de discriminatie ondergaan door mijn landgenoten die woonachtig zijn in Amsterdam, Zaandam en Purmerend en maar ook zij die wonen in Den Haag, Rotterdam enz., doordat zij op hun televisie niet de uitzendingen van hun zender TVE Internationaal kunnen volgen,

verzoek ik u te het mogelijke te doen opdat deze situatie gunstig -in de zin die mijn landgenoten uit de genoemde steden verzocht hebben- zo snel mogelijk kan rechtgezet worden.

Dit verzoek wordt gedeeld en breed gesteund door talloze Nederlandse burgers, die zich eveneens benadeeld en gefrustreerd voelden toen zij de uitzendingen van TVE internationaal niet meer konden volgen.

 In de verwachting snel tegenbericht van u te krijgen en u bij voorbaat dankend voor hetgeen u kunt doen om een spoedige oplossing aan te brengen inzake het onderwerp van deze brief,

groet ik u,

 Hoogachtend,

 De Consul Generaal

Juan Manuel de la Vega

[KOP]

 

Zaandam 17-11-99

PERSBERICHT

 SP Afdeling roept achterban op.

De Socialistische Partij afdeling Zaanstreek ondersteunt de actie van het Comité ‘Democratie op de Kabel’ die op zondag 21 november -1999 een protestdemonstratie houden in Amsterdam, tegen het verdwijnen van de zenders TVE en RAI van de kabel, en de Monopoliepositie van UPC. (voorheen A2000)

De Zaanse SP Afdeling roept hierbij hun leden op, om mee te lopen met de door het Comité georganiseerde demonstratie. Tevens hoopt de SP afdeling respons te krijgen van andere politieke partijen en organisaties om gezamenlijk een vuist te kunnen maken richting UPC.

Hierbij blijft het wat de SP en het Comité betreft echter niet. Het Comite en de SP Zaanstreek zullen plannen voorbereiden, om ook in de Zaanstreek ten protestdemonstratie te gaan houden. Wij hopen dan ook, dat de respons vanuit de bevolking, politiek, en belangenorganisaties enorm zal zijn, om mee te lopen op deze dag. De mars start om 14.30 uur vanaf de ST. Nicolaaskerk, gelegen ­tegenover het Centraal Station Amsterdam, en eindigt bij de Dok­werker.

Voor meer info, kunt u contact opnemen met: Harm Bos,

Voorzitter SP Afd.

Zaanstreek

               
                                                                                                    TeI:075-6353749

[KOP]

 PERSBERICHT

Comité “ DEMOCRATIE OP DE KABEL’’

e-mail:kabeldemocratie@freemail.nl   Kalander 31 1531 ND Wormer Telefoon: 075-6420736 Fax: 075-6420737

Amsterdam 1 November 1999

Grote groepen van de bevolking zijn het absoluut niet eens met het wanbeleid dat o.a de Gemeentes Amsterdam, Zaanstad,Purmerend,de Algemene Programmaraad en UPC (voorheen A2000) voeren t.a.v de keuze van televisienetten op de kabel.

Er heerst grote onvrede omdat per 1 september j.l de Europese publiekszenders TVE (voor de tweede keer!!) en RAI van de kabel zijn gehaald. Er zijn vele duizenden gedupeerden in onze regio.

Zij hebben het comité ‘’Democratie op de Kabel’’ in het leven geroepen om de vele boze reacties -uit met name de Spaans- en Italiaanssprekende gemeenschappen en zij die zich hiermee verwant voelen- te coördineren.

De bedoeling is om op korte termijn TVE EN RAI1 terug op de kabel te krijgen en op lange termijn om iedereen te doen beseffen dat degelijke democratische controle op monopolisten zoals UPC (voorheen A2000) broodnodig is.

Het is namelijk nu zo dat de Stichting Algemene Programmaraad het advies heeft gegeven om deze zenders niet meer op te nemen in het basispakket en dat UPC (voorheen A2000) met alle plezier dit advies opgevolgd heeft.

Om de APR, UPC (voorheen A2000) en de politiek duidelijk te maken dat zij –ons inziens- een geweldige vergissing hebben gemaakt en dat er veel mensen zijn die niet langer lijdzaam willen toezien, zullen wij op a.s zondag 21 November 1999 een protestmars houden in Amsterdam.

Deze mars start om 14.30 uur bij het Centraal Station in Amsterdam en wij zijn er zeker van dat veel mensen gehoor zullen geven aan onze oproep om hun protest kenbaar te maken.

         

  Ter informatie vatten wij nog wat feiten voor u samen.

 

Als de aandeelhouders doorkrijgen dat UPC geen boodschap heeft aan de wensen van haar ‘klanten’ door haar asociaal gedrag en het ongebreidelde winstbejag van UPC nog verder de spuigaten uit gaat lopen, zullen de aandeelhouders zich massaal terug trekken. Het structurele verlies van UPC (naar schatting 300 miljoen gulden per kwartaal!) zal nog verder op gaan lopen en uiteindelijk zullen wij allemaal verbonden zijn met de ‘navelstreng’ van een failliete onderneming.

 

Ons comité is van mening dat het huidige beleid van UPC de ontwikkeling van de Europese democratie en eenwording en integratie en het democratisch grondrecht ‘vrije toegang tot informatie’  ernstig bedreigt. 

 Het stelselmatig terugdringen van Europese publieke zenders in het open programma aanbod, ten gunste van kanalen in eigendom van UPC (deze maand zeven nieuwe netten !) zien wij als een ongewenste politieke beïnvloeding van de Europese eenwording door een Amerikaanse organisatie. 

Het comité vraagt aan pers en andere media deze feiten naar buiten te brengen, en aan de regionale, landelijke en Europese politiek almede de inwoners van Nederland en de rest van Europa duidelijk te maken dat er grenzen gesteld moeten worden aan de groeiende invloed van bedrijven als UPC in de persoonlijke levenssfeer van de burgers.

Immers, in Nederland en België zijn meer dan 95% van de burgers aangesloten op de ‘navelstreng’ van informatie, ‘de kabel’, en in andere Europese landen neemt de bekabeling snel toe. 

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersonen

van het comité: 

Hans van Erve        tel. 075-642.07.36  (E-mail: kabeldemocratie@freemail.nl )

Kalander 31, 1531 ND – Wormer.

Indien niet bereikbaar / bij geen gehoor : 

F. Navarro              tel. 06-22454117

Maria Garcia           tel. 020-670.03.16

Aldo Cuneo             tel. 075-640.92.07

[KOP]